Het Armeens Comité van België deelt de rouw en de emotie van de familie van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart.
Het veroordeelt met nadruk de haat en het geweld die geleid hebben tot de zinloze acties van de voorbije dagen. Het is de mening toegedaan dergelijke daden niet gericht zijn op België of Europa, maar dat het een regelrechte aanval  is op de fundamentele principes van verdraagzaamheid en wederzijds respect van iedere maatschappij die berust op humanisme en begrip.

Persbericht van Federatie Armeense Organisaties Nederland • FAON


Den Haag, 9 december 2015 –
De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) heeft aangifte gedaan tegen de heer Ahmet Akgündüz, rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam. De aangifte betreft discriminatie, haatzaaien, groepsbelediging en genocide ontkenning. De FAON geeft hiermee gevolg aan de oproep van Minister van Onderwijs Bussemaker, die de handelwijze en uitlatingen van Ahmet Akgündüz afkeurt, maar thans geen mogelijkheden ziet om tot sluiting van de onderwijsinstelling te komen. Verschillende organisaties en individuen uit Koerdische en Turkse kring, die zich ook door de uitlatingen van de rector benadeeld voelen, hebben de afgelopen dagen al aangifte gedaan.

Op zaterdag 10 oktober 2015 vond in Ankara de bloedigste aanslag plaats in de geschiedenis van Turkije, waarbij meer dan honderdtwintig mensen omkwamen en honderden gewond raakten.


De aanslag was gericht tegen de breedst mogelijke democratische beweging, met aan het hoofd de democratische Koerdische beweging.  
Het ordewoord voor de betoging was niets minder dan « strijd voor de vrede ». Met deze laffe aanslag werd het hart van de democratie en de vrede in Turkije geviseerd.

Antwoord op een kaakslag

Op 18 juni jongstleden sprak Eerste Minister Charles Michel met klare taal over de Armeense genocide, voltrokken door de Jonge Turken van het Ottomaanse Rijk, 100 jaar geleden. Daarmee erkende België officieel de volkerenmoord.

2015 was voor de Armeniërs en minderheden van Anatolië het jaar van de herdenking. Desalniettemin zet ons land de deuren wijd open voor president Recep Tayyip Erdogan, voorvechter van het negationisme.

Volop in de Turkse verkiezingscampagne wordt hem, dank zij Europalia 2015 een onverhoopte propaganda show-case aangeboden.

VVLG (Vlaamse Vereniging voor Leraren geschiedenis en Cultuurwetenschappen), wil een representatief orgaan  zijn voor de Vlaamse leraren geschiedenis en cultuurwetenschappen over de onderwijsnetten heen. Eén van de thema's dit jaar is de Armeense Kwestie.


Leerlingen buigen zich over de Armeense Kwestie: ze gaan als een onderzoekscommissie te werk en gaan de volgende vragen tijdens deze les proberen te beantwoorden.

PERSBERICHT Brussel - 12 April 2019 - Op 24 april eerstkomend zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgaan tot het stemmen van een wet waarbij negationistische uitspraken gestraft zullen  worden. Opmerkelijk wordt hierbij de genocide op de Armeniërs, Assyriërs en Pontische Grieken uitgesloten. Wij keuren uitdrukkelijk goed dat het principe van negationisme en aanzetting tot haat en geweld die ermee gepaard gaan, verboden wordt. Daarentegen keuren wij de formulering van de huidige tekst af.

Hay Business Directory

metiers

Calendrier

19 Nov
Concert de charité le 19/11/2021
Date 19.11.2021 19:30 - 20:30
20 Nov
Vardan Petrosyan - KHOSTUM
Date 20.11.2021 19:00 - 20:00