Geloof je in een dynamische Armeense cultuur in België? Aarzel niet en sluit aan bij « De Vrienden van Hay Doun”. Ons voornemen is 100 leden aan te werven die bereid zijn een maandelijkse bijdrage van 8 euro of meer bij te dragen. Momenteel zijn er 35 Vrienden van Hay Doun die het centrum steunen.

In Brussel staat een gebouw dat een trefpunt is voor wie contacten zoekt en de Armeense cultuur wil beleven en ontdekken, namelijk Hay Doun, het Armeens cultureel Centrum. Mensen ontmoeten elkaar en plannen de toekomst. Het centrum staat open voor iedereen. Daar kan je dagelijks de verscheidene aspecten van de Armeense cultuur meemaken. Er wordt gedanst gemusiceerd, er wordt onderwezen en gediscussieerd, er zijn voordrachten en er wordt gefeest….

Het is meer dan ooit is bewezen dat Hay Doun een essentiële schakel is voor de uitstraling van het Armeense leven in België.

Covid 19 had ook bij ons gevolgen. Daarom rekent het Centrum op al wie begaan is met de grote Armeense familie in de breedste zin van het woord. 

Ons Centrum wordt volledig beheerd en bekostigd door leden van de Armeense gemeenschap van België. Leden zetten hun knowhow en tijd ter beschikking en steunen ook financieel. 

Lid te worden van « Vrienden van Hay Doun », kan u een doorlopende opdracht van minimum 8€ maandelijk aan de bankrekening van de Vrienden van de Hay Doun maken: BE31 0359 1129 7055, of met Paypal:

 

 « Vrienden van Hay Doun » ontvangen uitnodigingen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van het Cultureel Centrum et hebben de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor de Raad van bestuur. 

Waarom ik ?

Het behoud van een Armeense identiteit in België berust op eenieder onder ons. Daarom is het belangrijk daartoe bij te dragen naar eigen vermogen. 

Je bent reeds lid van een Vereniging ? Goed zo ! Betaal je een bijdrage voor de Gemeenschap ? Alvast een oprechte dank ! 

Maar ben je niet zo ver, denk er aan dat de Armeniërs van België vertrouwen op je kostbare  steun. ! 

Elke bijdrage ten bate van een Armeense vereniging of voor Vrienden van Hay Doun, elke betaling van een registratierecht bij de Gemeenschap verleent het recht om te mogen stemmen voor de verkiezingen van de Raad van Vertegenwoordigers.