Բրյուսելում ստորագրվեց Բենիլյուքսի երկրների հետ ռեադմիսիայի պայմանագիրը

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia – 20/06/2018

https://youtu.be/dOY1hPhD1BQ